Politik for køn & diversitet
Kogebogen Marthas Måltider

 Giv alle børn flere muligheder

Bogen, der gør dig klogere på, hvordan vi alle kan skabe bedre trivsel for børn ved at være mere normkritiske i vores blik på køn. Fås både på dansk og engelsk

Bogen er skrevet på baggrund af et større udviklingsprojekt, der fandt sted på Martha Hjemmet, som er en stor integreret daginstitution i København.Bogen er også oversat til engelsk, samme pris og bestillingsmåde

Projektet satte bl.a. fokus på, hvad det betyder for børns liv, hvis de mødes af voksnes stereotype forventninger til det at være enten dreng eller pige.

Hvad er kønsblindhed, findes kønsneutral pædagogik, hvorfor er det vigtigt, at pædagoger og lærere implementerer et ligestillingsperspektiv i deres praksis? Hvordan kan vi arbejde med normbevidsthed som et såkaldt pædagogisk redskab? Det er nogle af de emner, som bogen også kommer ind på.

Bogen formidler væsentlige pointer fra pædagogernes erfaringer med at arbejde med køn i praksis, og så giver den desuden et teoretisk afsæt til at forstå køn og kønsidentitet i en pædagogisk sammenhæng.

Helle Bøgelund Frederiksen formidler med en sproglig lethed, der samtidig bærer en faglig tyngde.

"Vi ved, at potentiale er ukønnet, og med den viden synes vi alle forpligtede på at modarbejde stereotyper og skabe rum for at udvikle børn alsidigt. Til glæde for det enkelte barns udviklingsmuligheder, trivsel og læring og til glæde for samfundets sociale bæredygtighed."
Uddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard i sit forord til bogen

"Vi ved det godt: Køn er kommet for at blive. Vi kommer til verden, og det første, der bliver sagt om den ankomst, er "Det blev en dreng" eller "Det blev en pige". Så langt, så godt, eller er det nu også det...?"
Citat af bogens forfatter Helle Bøgelund Frederiksen.

Bogen er skrevet til pædagoger og pædagogstuderende, men alle, som har med børn at gøre, kan læse med.

Bogen er på 95 sider, koster 120 kr. plus forsendelse og kan købes ved henvendelse til frederiksen@os.dk.

Hent omtalen som pdf her eller en plakat her.

Ny bog af Helle B. Frederiksen: Giv alle børn flere muligheder. Bogen findes også i en engelsk udgave.

Martha Hjemmet har gennemgået Mangfolds Prismecertificeringsforløb. Sideløbende hermed har vi arbejdet med vores eget store udviklingsprojekt: Køn i pædagogisk praksis. Se i den forbindelse Martha Hjemmets politik for arbejdet med køn og normkritik under Politikker.
Derudover kan du som forældre samme sted læse lidt mere om, hvad det betyder at arbejde normkritisk.