Politik for køn & diversitet
Kogebogen Marthas Måltider

Politik for køn og diversitet på Martha Hjemmet

Du kan hente politikken som pdf her.

Du kan hente en podcast her og en film her.

  • På Martha Hjemmet er vi optaget af at støtte barnet i at få mulighed for at folde sit potentiale ud uanset køn.

  • Vi ønsker, at alle skal kunne udvikle en sund og stærk identitet i et mangfoldigt og stimulerende miljø, hvor køn ikke er det, der primært definerer.

  • Vi tilbyder alle de samme aktiviteter.

  • Vi ønsker at udfordre stereotyper.

  • Vi er opmærksomme på, hvordan vi bruger sproget og derved åbner eller lukker for barnets udfoldelsesmuligheder.Vi ønsker at lære børnene, at der er mange måder at gøre sit køn på. Det gør vi bl.a. ved selv at være rollemodeller. Være synlige omkring, at vi som voksne dækker en masse forskellige kompetencer uanset køn.

  • Vi bidrager til en oplevelse hos børn og forældre, hvor køn ikke bestemmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse.

  • Vi er opmærksomme på, at vores bøger og legetøj tilbyder nuancerede identifikationsmuligheder.

  • Vi har mod og pligt til at være nysgerrige på hinandens intentioner. Vi går i dialog med hinanden.

Læs mere i prismecertifikatets pjece til forældre.

Ny bog af Helle B. Frederiksen: Giv alle børn flere muligheder. Bogen findes også i en engelsk udgave.

Martha Hjemmet har gennemgået Mangfolds Prismecertificeringsforløb. Sideløbende hermed har vi arbejdet med vores eget store udviklingsprojekt: Køn i pædagogisk praksis. Se i den forbindelse Martha Hjemmets politik for arbejdet med køn og normkritik under Politikker.
Derudover kan du som forældre samme sted læse lidt mere om, hvad det betyder at arbejde normkritisk.