Kogebogen Marthas måltider

Medlemmer af bestyrelsen

Forældrevalgte pr. november 2018

Formand

Charline Astrupgaard (på valg lige år)
Tlf. 41 29 34 71
charlinen@rocketmail.com

Mor til Viola, kommende vuggestuebarn.

Næstformand

 

Sara Lerche-Bachdal (på valg lige år)
Tlf. 60 13 32 49
slerchebachdal@gmail.com

Mor til Magne på Bellis og Edith på Violerne.
Øvrige forældrevalgte

Nynne Lund Christensen (på valg lige år)
Tlf. 61 66 36 46
nynne1sang@hotmail.com

Mor til Magne på Mælkebøtterne.

Indtrådt for Lotte Lova.


Elsebeth Willum (på valg ulige år)
Tlf. 61 30 24 45
elsebeth@willum.com

Mor til Smilla på Brændenælderne.
Annette Krogh Mortensen (på valg ulige år)
Tlf. 27 20 33 03
akroghm@gmail.com

Mor til Asta på Brændenælderne.

Signe Søndergaard Sørensen (på valg ulige år)
Tlf.
signe.s.soerensen@gmail.com

Mor til Edith på Violerne og Halfdan på Brændenælderne.

Medarbejder-
repræsentant


Susanne Pedersen
Tlf.
pedersensusanne500@gmail.com

Pædagogmedhjælper i børnehaven
Mette Mollerup
Tlf.
mettemollerup71@gmail.com

Pædagog i vuggestuen
Fra fonden 
John Christensen
Tlf. 56 64 13 60
Mobil 60 84 15 07

jettejohn@outlook.dk

 

Jørgen Segall
Tlf. 32 54 84 68
Mobil 26 73 31 95

ijsegall@mail.tele.dk

Bestyrelsens
sekretær
 

Henrik Mortensen
Tlf. 82 56 59 27 (hovednummer)
Tlf. 82 56 59 30 (direkte)
Mobil 21 81 05 31

martha@marthahjemmet.dk

institutionsleder


Suppleanter for forældrevalgte

Rasmus Glendorf (på valg lige år)
Tlf. 29 65 93 03
Rasglendorf@gmail.com

Far til Ea på Bellis

Jesper Agersted Carlsen (på valg ulige år)
Tlf. 42 67 00 36
jesper.carlsen@peoplelikeus.dk

Far til Sally på Brændenælderne.
 Signe Skov (på valg ulige år)
Tlf.
smedegaard.skov@gmail.com

Mor til Sigfred på Violerne

Silje Winthereig (på valg lige år)

Tlf. 21 76 75 53

siljaw@hotmail.com


mor til Wilma på Troldurterne


Maj Vadskjær Hjordt Hansen (på valg ulige år)
Tlf. 20 65 89 81
majhjordt@gmail.com

Mor til Sigfred på Anemonerne
Julie Bruun Dalberg (på valg ulige år)
Tlf. 30 72 34 86
juliedalberg@hotmail.com

Mor til Ilyas på Mælkebøtterne

Suppleant for medarbejder-
repræsentanter

Vakant

 

Til toppen 

Ny bog af Helle B. Frederiksen: Giv alle børn flere muligheder

Martha Hjemmet har gennemgået Mangfolds Prismecertificeringsforløb. Sideløbende hermed har vi arbejdet med vores eget store udviklingsprojekt: Køn i pædagogisk praksis. Se i den forbindelse Martha Hjemmets politik for arbejdet med køn og normkritik under Politikker.
Derudover kan du som forældre samme sted læse lidt mere om, hvad det betyder at arbejde normkritisk.