Kogebogen Marthas måltider

Medlemmer af bestyrelsen

Forældrevalgte pr. november 2017

Formand

Charline

Charline Astrupgaard (på valg lige år)
Tlf. 41 29 34 71
charlinen@rocketmail.com

Afgår efteråret 2018.

Næstformand


 

Sidsel Engqvist  (på valg ulige år)
Tlf. 29 43 35 45
siholso@hotmail.com

Mor til Eliya på Violerne.
Øvrige forældrevalgte

Nynne Lund Christensen (på valg lige år)
Tlf. 61 66 36 46
nynne1sang@hotmail.com

Mor til Magne på Mælkebøtterne.

Indtrådt for Lotte Lova.

 

Sara Lerche-Bachdal (på valg lige år)
Tlf. 60 13 32 49
slerchebachdal@gmail.com

Mor til Magne på Bellis og Edith på Violerne.
Annette Krogh Mortensen (på valg ulige år)
Tlf. 27 20 33 03
akroghm@gmail.com

Mor til Asta på Brændenælderne.

Katrine Lind (på valg af ulige år)
Tlf. 60 47 19 59
katrinelind@gmail.com

Mor til Saga på Blåstjernerne og Silas på Valmuerne.

Medarbejder-
repræsentant


Susanne Pedersen

pedersensusanne500@gmail.com
Mette Mollerup

mettemollerup71@gmail.com
Fra fonden 
John Christensen
Tlf. 56 64 13 60
Mobil 60 84 15 07

jettejohn@outlook.dk

 

Jørgen Segall
Tlf. 32 54 84 68
Mobil 26 73 31 95

ijsegall@mail.tele.dk

Bestyrelsens
sekretær
 

Henrik Mortensen
Tlf. 82 56 59 27 (hovednummer)
Tlf. 82 56 59 30 (direkte)
Mobil 21 81 05 31

martha@marthahjemmet.dk 


Suppleanter for forældrevalgte


Vakant, da Nynne er indtrådt i bestyrelsen (på valg lige år)


Jesper Agersted Carlsen (på valg ulige år)
Tlf. 42 67 00 36
jesper.carlsen@peoplelikeus.dk

Far til Sally på Brændenælderne.
 
Vakant (på valg lige år)


Signe Søndergaard Sørensen (på valg ulige år)
Tlf.
signe.s.soerensen@gmail.com

Mor til Edith på Violerne og Halfdan på Brændenælderne.

Suppleant for medarbejder-
repræsentanterVakant


 

Til toppen 

Ny bog af Helle B. Frederiksen: Giv alle børn flere muligheder

Martha Hjemmet har gennemgået Mangfolds Prismecertificeringsforløb. Sideløbende hermed har vi arbejdet med vores eget store udviklingsprojekt: Køn i pædagogisk praksis. Se i den forbindelse Martha Hjemmets politik for arbejdet med køn og normkritik under Politikker.
Derudover kan du som forældre samme sted læse lidt mere om, hvad det betyder at arbejde normkritisk.